Barcelona Cultura

Actualitat

Un cop d’ull al món

Activitat: visita general
Durada: 90 minuts
Nivell: batxillerat i adults

El bagul de l’explorador: Amèrica

Activitat: taller
Durada: 90 minuts
Nivell: ESO, CFGM i CFGS

Un viatge pel món: descobrim Amèrica

Activitat: visita de l’àmbit Amèrica
Durada: 90 minuts
Nivell: ESO, CFGM i CFGS

El bagul de l’explorador: Àsia

Activitat: taller
Durada: 90 minuts
Nivell: ESO, CFGM i CFGS

Un viatge pel món: descobrim Àsia

Activitat: visita de l’àmbit Àsia
Durada: 90 minuts
Nivell: ESO, CFGM i CFGS

El bagul de l’explorador: Oceania

Activitat: taller
Durada: 90 minuts
Nivell: ESO, CFGM i CFGS

Un viatge pel món: descobrim Oceania

Activitat: visita de l’àmbit Oceania
Durada: 90 minuts
Nivell: ESO, CFGM i CFGS

Activitat: taller
Durada: 90 minuts
Nivell: ESO, CFGM i CFGS

Un viatge pel món: descobrim Àfrica

Activitat: visita de l’àmbit Àfrica
Durada: 90 minuts
Nivell: ESO, CFGM i CFGS

‘Body arts’: un mapa de la vida

Activitat: taller
Durada: 90 minuts
Nivell: ESO, CFGM i CFGS

Fent camí per la vida: rituals de pas

Activitat: visita transversal
Durada: 90 minuts
Nivell: ESO, CFGM i CFGS

Cara a cara: déus i homes

Activitat: taller
Durada: 90 minuts
Nivell: CM i CS de primària

Pàgines