Barcelona Cultura

Actualitat

Els col·laboradors

Zeferina Amil Mengual

Zeferina Amil Mengual (1921-1989) historiadora i etnòloga. Conegué Panyella quan estudiaven a la universitat. Tècnic auxiliar de col·leccions i posteriorment conservadora del museu, col·laborà estretament amb Panyella en tots els àmbits de la institució i en les seves diverses activitats professionals; de fet, exercí de directora en funcions del museu sempre que Panyella s’absentà a causa d’expedicions o congressos.

Eudald Serra i Güell (1911-2002), escultor i etnòleg . Important escultor surrealista, formà part l’avantguarda artística catalana de postguerra amb el grup ADLAN (Amics de l’Art Nou). Estudià a l’Escola d’Arts i Oficis Llotja, on fou deixeble d’Àngel Ferrant. El 1935 marxà al Japó, país on s’inicià en el món de la ceràmica de la mà de Hamada Shoji i realitzà nombroses exposicions que el feren mereixedor de diversos guardons. Hi visqué fins a l’any 1948.

August Panyella i Gómez (1921-1999), historiador i etnòleg, va ser el primer director i impulsor del Museu Etnològic de Barcelona. Fou becari al Museu Arqueològic de Barcelona, col·laborà a l’Instituto Rodrigo Caro d’Arqueologia del CSIC i fou professor ajudant de la càtedra de Sociologia de la Universitat de Barcelona, dirigida pel Dr. Carreras i Artau. El 1948 participà en l’expedició a Guinea Equatorial de l’Instituto de Estudios Africanos, dirigida pel Dr.

Les col·leccions del museu: les campanyes i els viatges

Les col·leccions del Museu de Cultures del Món de Barcelona estan constituïdes, fonamentalment, pels fons no occidentals del Museu Etnològic de Barcelona, així doncs la gènesi d’aquestes és, essencialment, la dels fons del Museu Etnològic. Al seu torn , també, la formació de les col•leccions del Museu Etnològic va tenir punts en comú amb els de la Fundació Folch, que actualment són part del Museu de Cultures del Món.

Creació de la seu: Museu de Cultures del Món

Les col·leccions del Museu Etnològic i Museu de Cultures del Món de Barcelona estan formades per una selecció de les més de 30.000 peces dels fons d’Àfrica, d’Àsia, d’Amèrica i d’Oceania propietat del propi Museu Etnològic i Museu de Cultures del Món de Barcelona, i per la cessió en comodat a l’Ajuntament de Barcelona de 2.356 obres de la Col·lecció Folch per un període de vint anys.

Grups escolars

  • El grup ha de comptar amb un professor o persona responsable per cada 20 alumnes.
  • No es permet entrar a les sales amb motxilles ni bosses més grans de 30 x 30 cm. Les pertinences del grup es poden deixar en els armaris de consigna de grups. S’utilitza un armari per a cada grup. El grup deixa totes les motxilles juntes i tot el grup junt les retira. El responsable es farà càrrec de la clau de l’armari. Si el grup fos més nombrós de 25, s’ha de dividir abans de deixar les motxilles a la consigna de grups.

Albert Folch i Rusiñol (1922-1988), químic i empresari. S’aficionà a l’etnologia mentre feia el servei militar a les illes Canàries, ja que viatjava sovint a l’Àfrica per dur a terme labors de cooperació en una planta d’aigua potable al Sàhara. Heretà del seu pare, Joaquim Folch i Girona, eminent col·leccionista de mineralogia, el gust i la passió pel col·leccionisme.

Serveis

Consigna: El Museu disposa d’un servei de consigna gratuït. Per poder-ne fer ús, cal disposar del tiquet d’entrada al Museu o bé la carta de confirmació de reserva.

No es permet entrar a les sales d’exposició amb motxilles, maletes o bosses.

Turisme

El Museu de Cultures del Món posa a disposició dels professionals del sector turístic mitjans i serveis perquè organitzeu adequadament la vostra visita i per tal que aquesta experiència respongui a les vostres expectatives i necessitats.

Grups

Per garantir una bona mobilitat i la circulació dins les sales del museu els grups han de ser d’un mínim de 10 i un màxim de 25 persones.

Accessibilitat

Per a les persones amb problemes auditius, visuals i motors, el museu ofereix espais i serveis adaptats, ajudes específiques i recursos tàctils.

Espais interiors sense barreres arquitectòniques.

Lavabos adaptats a cadires de rodes.

Amb nens

Gaudiu del Museu de Cultures del Món amb la mainada. A continuació us oferim consells i orientacions per a preparar la visita des de casa: informació pràctica, suggeriments i recursos de tota mena perquè grans i petits aprofiteu aquesta experiència.

Grups generals

  • Les visites en grup només es podran fer amb reserva prèvia.
  • Els grups són d’un mínim de 10 i un màxim de 25 persones.

Pàgines