Barcelona Cultura

Súper-vivència, una experiència sorprenent i educativa

Activitat Súper-vivència

Aquest curs, el museu ofereix noves activitats per a diferents cicles i nivells educatius. Us presentem una on s'experimenta amb la tecnologia, el coneixement i la capacitat de col·laborar.

Seríem capaços de sobreviure en una situació límit, on no tinguéssim a l'abast les eines i mitjans tecnològics que utilitzem en el nostre dia a dia? Aquest és el repte que planteja l'activitat educativa Súper-vivència , adreçada a estudiants d'ESO i que es realitza a la seu de Montjuïc de l'Etnològic.

Una breu visita observant objectes procedents de diferents indrets i èpoques ens assenyala com societats allunyades en l'espai i en el temps han trobat solucions semblants per als seus problemes quotidians, recorrent a un ventall bàsic de materials que podem trobar en la natura. Partint d'elements molt primaris, com el fang, les pedres o els vegetals, els participants experimentaran en grup com manipular-los per construir eines que solucionin les petites proves que es plantejaran.

La combinació d'enginy i petites pistes que ofereixen els educadors ens permetrà descobrir com determinats invents molt senzills faciliten la fabricació d'altres. Per exemple, a partir del coneixement bàsic per construir cordill, en trobarem diferents aplicacions com unir elements, teixir xarxes, llençar objectes o construir trampes.

Tot i la naturalesa primària dels elements emprats, reconeixerem tècniques que encara són presents en la nostra manera de processar els materials. Un acte tan bàsic com moldre ens ensenyarà una transformació que facilita l'ús de substàncies comunes en aliments, pintures o la construcció. Tot plegat suposa una aproximació vivencial a continguts curriculars de tipus tecnològic, que posteriorment es podran desenvolupar a l'aula.

Però l'activitat també ens ajudarà a prendre consciència d'una altra característica comuna de la humanitat: la capacitat de col·laborar i compartir el coneixement. La dinàmica del taller incentiva que els participants intercanviïn les seves descobertes per potenciar-se mútuament, aprenent que la creativitat és sovint un procés col·lectiu, i que les diferents aportacions individuals repercuteixen en l'èxit del grup.

Aquesta proposta és un bon exemple de com els continguts de l'Etnològic poden adaptar-se a diferents perspectives temàtiques, oferint a més una dimensió social i d'educació en valors. Podeu consultar totes les activitats educatives que s'ofereixen tant a Montjuïc com a la seu del barri de La Ribera.