Barcelona Cultura

Art i antropologia

Art i antropologia

Podem pensar els objectes etnogràfics com a obres d'art? És aquest un exercici etnocèntric o pel contrari pretén igualar totes les creacions humanes? En parlarem divendres al nostre blog.

El concepte d'art, i especialment el d'artista, no és compartit per totes les cultures. De fet, es tracta d'una idea relativament recent a occident. Això no treu que arreu del món els éssers humans hagin creat objectes bells que han provocat admiració des dels orígens de la nostra espècie.

La descoberta, exploració i conquesta del planeta per part d'Europa va suposar l'inici de la col·lecció d'artefactes procedents d'altres societats, per satisfer la curiositat, i també pel gaudi estètic, de les classes poderoses. Molts d'aquests materials, recol·lectats amb criteris diferents dels de l'antropologia, van formar l'inici de molts museus etnològics, inclòs el de Barcelona. Un dels motius pels quals aquestes obres, belles i exòtiques, van ser traspassades a una disciplina científica és que als museus d'art no hi tenien lloc, ja que estaven reservats per a les creacions occidentals, les que són considerades alta cultura, mentre que aquelles procedents d'altres continents eren designades com a art primitiu.

Superat aquest marc que dividia els pobles entre civilitzats i salvatges, avançats i primitius, quina mirada podem oferir sobre aquests objectes?
És possible explicar altres societats a partir dels objectes que uns europeus van seleccionar per la seva bellesa?
És el nostre judici estètic un criteri vàlid per decidir què és representatiu d'altres cultures?
Mostrar aquests objectes com a art és una manera de reparar la divisió entre belles arts i art primitiu?
O, altrament, aplicar-hi el nostre concepte d'art és una imposició de la cultura occidental sobre les altres?
Es poden realitzar reflexions antropològiques a partir del recorregut d'aquests objectes, més enllà de la seva creació i intencionalitat original?

Divendres vinent intentarem respondre a aquestes preguntes a partir d'aportacions teòriques i d'algunes propostes museològiques que han intentat aproximacions diferents.