Barcelona Cultura

Les reserves indígenes del Brasil, sota el pes de l’agronegoci i la mineria

Indígenes a Rio Negro Brasil

La bancada ruralista és un conjunt de parlamentaris que actuen com un lobby al Brasil. Formen part de diferents forces polítiques, però tenen en comú el seu objectiu de donar suport a l’agronegoci. Aquest lobby pretén incrementar l’explotació dels territoris forestals del Brasil, amb el suport dels grans terratinents i les potents empreses agrícoles i ramaderes, dedicades bàsicament a la producció per a l’exportació, però també de les poblacions de zones veïnes a la selva que volen accedir als seus recursos (com els garimpeiros, els miners il·legals, o els treballadors de les empreses forestals). Tenen, a més a més, la complicitat de les empreses mineres i forestals que volen explotar uns jaciments i uns boscos molt rics, però que ara per ara els estan vedats.

Un dels seus objectius, en els darrers anys, ha estat limitar o fins i tot reduir, la superfície de les terres demarcades per als indígenes, és a dir, els terrenys reservats per a ús exclusiu dels indis, on ni tan sols hi poden entrar la resta de brasilers. La demarcació de terres és l’única solució per tal de garantir una vida digna a les comunitats indígenes. Els grups que han perdut el control del seu territori, ben sovint, s’han vist abocats a viure de la mendicitat a les perifèries urbanes, on les seves cultures s’han anat diluint.

Gustau Nerín