Barcelona Cultura

Casa Nadal

L’actual casa Nadal és un casal residencial de planta baixa i dos pisos, resultat de la unió de dos edificis del segle XIV que Jeroni Nadal convertí en un de sol a partir de 1637, i la seva família en va ser propietària fins al darrer terç del segle XVII. L’estructura de l’edifici principal correspon a la tipologia amb pati central, façana amb torre, originàriament a l’extrem dret, i una galeria coberta sostinguda per columnes al pis superior.

MCM-Façana de la casa Nadal
Façana

Les obres portades a terme per la família Nadal per unir els dos edificis no van desdibuixar les estructures anteriors, per la qual cosa encara és visible, tant en planta com en façana, la unió de les dues construccions. A finals del segle XV i durant el XVI s’hi afegiren finestres, entre les quals destaca la situada a la planta baixa de la façana, en el nivell intermedi que correspondria a l’estudi. Està decorada amb el bust d’un home i el d’una dona, suposadament retrats del mercader Bartomeu Bruc, que va adquirir la casa el 1546, i la seva esposa Francesca.

MCM-Finestra de la casa Nadal amb els suposats retrats de Bartomeu Bruc i la seva esposa Francesca
Finestra de la planta baixa de la façana amb els suposats retrats de Bartomeu Bruc i la seva esposa Francesca

L’edifici va resultar molt malmès durant el setge de 1714. El 1789 els germans Fèlix i Francesc Magarola, comerciants i fabricants d’indianes, van arrendar la casa i van arranjar els balcons de la planta principal i la portada, un dels pocs exemples conservats d’arquitectura neoclassicista barcelonina. Uns quants anys abans es devia eliminar l’escala del pati i reordenar l’espai interior.

MCM-Portada neoclassicista de la casa Nadal
Portada neoclassicista, projectada el 1789

Al segle XIX fou modificat per transformar-lo en casa de veïns i s’hi establiren diferents entitats. L’Ajuntament de Barcelona l’expropià el 1967, i el 1971 n’inicià les obres. La restauració dels anys setanta va modificar completament l’estructura de la casa principal, que conservava gran part de la façana amb l’aspecte original. Aquesta intervenció va comportar l'ampliació de la galeria, que es va convertir en correguda, l’eliminació de la torre original i la profunda transformació de totes les façanes. Des del 1997 fins al 2010 allotjà el Museu Barbier-Mueller d'Art Precolombí de Barcelona.

Informació útil

Publicació relacionada


Dues cases, un carrer, una cuitat.