Barcelona Cultura

Un projecte universal, una il·lusió per a tothom

Diversitat funcional

“Museus, Diversitat Funcional i Comunitat”, una iniciativa que s’ha desenvolupat com a prova pilot a diversos espais de la ciutat obtenint grans resultats.

El Museu Etnològic i Museu de Cultures del Món de Barcelona ha participat en un projecte que ha estat impulsat des de l’IMD (Institut Municipal de Persones amb Discapacitat) amb l’objectiu d’integrar a les propostes dels museus municipals, una oferta que estimuli i fomenti la participació dels col·lectius de persones amb diversitat funcional. Per aconseguir-ho s’ha establert un sistema de treball de proximitat des dels equipaments culturals cap a les entitats de la ciutat.

La intenció era crear una oferta en els museus amb la col·laboració d’aquests col·lectius, aprofitant la seva experiència amb persones amb diversitat funcional, que fomenti la participació dels seus usuaris.

Així doncs, el seu bagatge consensuat amb els equipaments culturals ha generat unes activitats i esdeveniments nous, universals i oberts a tothom.

La intervenció comunitària i l’accés a la cultura com a eina d’inclusió social són els objectius estratègics que d’aquest projecte.

A més a més del Museu Etnològic i Museu de Cultures del Món de Barcelona, dos equipaments museístics municipals més han col·laborat per a desenvolupar aquesta prova pilot, el Museu d’Història de Barcelona i el Museu del Disseny. A partir d’ells s’ha impulsat una tasca de promoció, fomentant el diàleg i animant a la implicació dels col·lectius (PAD) per tal d’acostar els museu i les entitats, i provocant el coneixement mutu.

Diversitat funcional

Accions

Com a resultat d’un seguit de posades en comú en diferents entitats dels districtes a on estan localitzats els museus, es van recollir un llistat de necessitats específiques per a quatre tipus de discapacitat: Discapacitat Intel·lectual, Discapacitat Física, Discapacitat Visual, Discapacitat auditiva i Salut Mental, i mitjançant aquestes necessitats es van crear una sèrie de propostes de millora en els Museus.

També, es van realitzar focus grup amb diferents col·lectius, des de Salut Mental, Discapacitat visual com ara Discapacitat Intel·lectual.

Paral·lelament, amb els Museus, es va dissenyar o adaptar una activitat tenint en compte els requeriments per a cada discapacitat.

Finalment, es va decidir fer una prova pilot per tal de valorar si realment aquesta activitat funcionava o no, i que els mateixos usuaris opinessin si calia millorar-la.

La resposta i satisfacció dels usuaris ha estat tot un èxit i han gaudit de totes les experiències que els diferents espais museístics els han ofert, establint un punt de partida per a futures col·laboracions conjuntes entre entitats i associacions de la ciutat amb persones amb discapacitats funcionals i els museus de la ciutat.