Barcelona Cultura

La nova museografia, aviat a la planta 4

Vitrines de la planta 4
Vitrines de la planta 4

La planta 4 de la seu de Montjuïc, la dedicada a exposicions temporals, està tancada per realitzar-hi reformes que substituiran les antigues vitrines per una museografia més contemporània.

Quan es va reobrir el museu el passat mes d'octubre, es va poder contemplar la renovació que es va fer de la segona planta, amb una nova exposició estable i uns elements expositius completament diferents dels que es disposava l'any 2011, quan va tancar les seves portes. A la quarta planta, en canvi, s'havien restaurat les antigues vitrines. Ara s'inicia un període per acabar d'incorporar aquesta nova museografia a totes les sales d'exposició.

Les vitrines que fins ara acollien les exposicions Terra de canterers i El sagrat, el profà i la festa, eren les originàries de l'any 1973, quan es va inaugurar l'edifici actual. En el seu moment es tractava d'unes vitrines molt modernes, en consonància amb l'arquitectura funcionalista i dissenyades expressament per a l'estructura hexagonal de les plantes.

El rusc que es dibuixa tant a terra com al sostre, delimitat per columnes en les arestes de cada polígon, podia tancar-se amb vitrines que eren accessible pels dos costats. La profunditat d'aquestes permetia que es disposessin objectes diferents a banda i banda o ubicar-ne altres de gran dimensió, visibles per davant i per darrere.

Els finestrals, orientats a la banda nord, i els patis interiors, junt amb la forma d'encaixar el mobiliari a les columnes, de tal manera que no tocava el terra, proporcionaven a l'espai un caràcter diàfan i lluminós. Malgrat això, al llarg dels 40 anys en què s'han fet servir aquestes vitrines, no sempre s'han potenciat aquestes possibilitats, i a vegades s'ha optat per tancar els espais al màxim, ampliant les superfícies on es podien col·locar objectes o plafons informatius i creant ambients aïllats amb il·luminació artificial.

Mobiliari de la planta 2, abans de col·locar-hi les peces
Mobiliari de la planta 2, abans de col·locar-hi les peces

Ben dissenyades havien d'estar aquestes vitrines per poder donar servei durant tantes dècades! Fa tot just un any, quan s'instal·laven les darreres temporals, els professionals que hi disposaven els objectes destacaven que era molt còmode treballar-hi, per la seva mida i accessibilitat. Però els nous temps porten nous estils museogràfics, i actualment s'aposta per augmentar l'accessibilitat dels visitants i potenciar la mirada tàctil: permetre que els visitants s'acostin el màxim possible als objectes, des de diferents perspectives i sense vidres pel mig, sempre que sigui possible respectant la conservació dels materials.

Així doncs, la disposició en plataformes, tot jugant amb diferents seccions dels hexàgons, sempre presents, permet disposar objectes de diferents mides, component àmbits temàtics on les peces dialoguen entre si i creen un significat i un discurs conjunts. A més, l'eliminació de les barreres visuals que suposaven les vitrines permet augmentar la lluminositat natural, un dels forts de l'arquitectura de l'edifici, i crear més espais amplis i diàfans on poder dur a terme activitats.

Esperem poder presentar-vos, abans de finals d'any, una quarta planta completament renovada amb una nova exposició temporal on pugueu gaudir, aprendre i reflexionar a partir de l'etnologia més contemporània.