Barcelona Cultura

Patrimoni immaterial de la humanitat

Castellers

Divendres vinent, al nostre blog, aprofundirem sobre el significat, els motius i les conseqüències del reconeixement que fa la UNESCO de diferents manifestacions culturals intangibles.

El passat mes de desembre celebràvem la proclamació de les falles del Pirineu com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, la darrera incorporació dels 8 patrimonis reconeguts als Països Catalans. Aquest reconeixement es concreta en la inclusió en una llista que descriu –avui en dia– 391 elements, de diversa naturalesa, que un comitè internacional ha reconegut com a representatius de la diversitat cultural humana, i que no es limiten a la seva dimensió material –com seria el cas dels monuments o les obres plàstiques.

Aquest aspecte immaterial és molt important per a l'antropologia, ja que explicita que la cultura no recau només en els objectes, sinó que els éssers humans, en la seva dimensió col·lectiva i societària, són els dipositaris dels coneixements, tradicions i creences que permeten que una manifestació cultural se segueixi transmetent i reproduint i no esdevingui el vestigi d'un passat oblidat.

El procediment per què un patrimoni sigui incorporat en aquesta llista, incentiva l’organització a escala local, així com l'elaboració d'estudis i inventaris, de tal manera que, pel simple fet de plantejar postular-se davant la UNESCO, i independentment del resultat de la sol·licitud, el mateix procés ja contribueix a enfortir els lligams comunitaris i la consciència del valor que aquestes manifestacions locals tenen.

Per un museu, com l'Etnològic, que vol anar més enllà dels objectes i que aquests siguin el punt de partida per explicar les societats i les seves manifestacions culturals, el concepte de patrimoni immaterial és molt important. És per això que, a la seu de Montjuïc, tots aquells objectes que formen part d'algun patrimoni, estan assenyalats amb el logotip de la UNESCO. Però també podem trobar, al carrer Montcada, diferents elements que fan referència a diferents manifestacions d'arreu del món que també són reconegudes internacionalment. Fins i tot, en algunes activitats que programa el museu, especialment de música i de dansa, també es presenten elements que formen part d'aquestes llistes.

En una nova entrada del blog de l'etnològic, us explicarem quin és el procés per esdevenir patrimoni immaterial de la humanitat, quina és la filosofia en què es basa i us oferirem uns quants exemples que podeu gaudir a l'Etnològic.