Barcelona Cultura

Programa Educatiu per al Curs 2017-2018 - Museu Etnològic de Barcelona

Al Museu Etnològic, al parc de Montjuïc, estrenem tres activitats noves, pensades per encaixar en el currículum escolar, a l’entorn dels objectes de la vida quotidiana i com ens expliquen la cultura i la nostra manera de viure, avui i en el passat.

A més, podreu participar en visites guiades a l’exposició temporal actual, Les cares de Barcelona.

Consulteu també el web d’Apropa Cultura si voleu conèixer les activitats que s’organitzen al centre i que s’adrecen als col·lectius amb diversitat funcional o en risc d’exclusió.

Recordeu, finalment, que el primer diumenge de cada mes, s’han programat visites comentades per a públic individual amb continguts diversos per conèixer les nostres col·leccions.

Espai:

Museu Etnològic de Barcelona

Passeig de Santa Madrona, 16.
08038 Barcelona
Montjuïc
Telèfon: 93 256 23 00
www.barcelona.cat/museuetnologic

MUSEU ETNOLÒGIC: per nivells educatius

Cicle

Activitat

Tipus

Àmbit

Durada

I

CI

CM

CS

S

B

A

Mil i un objectes

Visita + Taller

Transversal

90 min

X

X

Xarxes, agulles i martells

Visita + Taller

Transversal

120 min

X

Explorar la cultura

Visita + Taller

Transversal

120 min

X

X

Súper-vivència

Taller experimentació

Transversal

120 min

X

X

De l'explorador al filòsof

Visita

Transversal

90 min

X

X

Les Cares de Barcelona

Visita

Exposició Temporal

60 min

X

X

Sentir l'objecteTaller experimentacióTransversal90 min

X

ACTIVITATS PER ÀMBITS:

^ NOU! Mil i un objectes

Descobrint les històries amagades en les andròmines

Un mateix objecte amb una mateixa utilitat pot haver canviat amb el temps o pot ser diferent segons la cultura que l'ha produït. Ho podreu comprovar en un taller de creació on aprendreu... fent els vostres propis descobriments. Aquí podreu manipular, classificar i comparar un seguit d'objectes i, aprenent a interpretar el "llenguatge" de les andròmines, entendre com són, per què, com es fan servir i quina informació ens aporten sobre el temps passat o sobre una societat llunyana. Durant la segona part de l’activitat, es proposarà als infants crear un objecte original per a un museu imaginari.

Activitat de caràcter tranversal
Visita dinamitzada i taller
Activitat de nova creació

Durada: 90 minuts (inclou pausa)
Nivell: Educació infantil i cicle inicial de Primària
Preu/grup: 80 €

^ NOU! Xarxes, agulles i martells

Dels oficis del passat a les professions del present

Els oficis d'avui no són ben bé com els de fa cent anys. En aquesta activitat us proposaran fer un viatge en el temps per explorar objectes que es feien servir en el passat i comparar-los amb els que s'utilitzen en les professions del segle XXI. Així, comprovarem de quina manera han anat canviant els oficis, tant pel que fa als processos tècnics que es feien servir, com en relació a l'aportació que cada ofici o professió ha fet al benestar de les comunitats. L'observació i la dramatització seran les dues eines que permetran als participants aprendre i, finalment, posar en comú les conclusions a les que arribaran.

Visita i dramatització
Activitat de caràcter tranversal
Activitat de nova creació

Durada: 120 minuts (inclou pausa)
Nivell: cicle mitja de Primària
Preu/grup: 80 €

^ NOU! Explorar la cultura

Investigar la societat a través dels objectes

Voleu aprendre com utilitzar les eines de recerca etnològica per saber més sobre un poble o una cultura? Ho haureu de fer en un treball de recerca simulada i joc de pistes en el qual estareu convidats a investigar les col•leccions del museu i descobrir els secrets que amaguen. Sí, els objectes més quotidians diuen moltes coses sobre una cultura i una societat, sigui l'actual o la de temps passats. Temes com la casa, les creences, el treball, el joc o la festa són material d'estudi de l’antropologia, com podreu comprovar recorrent les sales del museu.

Visita i joc de pistes
Activitat de caràcter tranversal
Activitat de nova creació

Durada: 120 minuts
Nivell: cicle superior de Primària i ESO
Preu/grup: 80 €

^ Súper-vivència

De vegades, els objectes del museu amaguen... el secret de la supervivència! I és que, en alguns casos, tenen a veure amb tècniques ancestrals capaces de convertir elements comuns en eines que ens ajudaran a superar una possible situació límit. Un joc reflexiu i un seguit de proves en les quals caldrà manipular materials diversos faran que descobrim els estris anònims i les tecnologies quotidianes que formen part del llegat universal de la cultura popular. Una activitat interactiva, participativa i de treball en grup.

Taller d’experimentació
Activitat de nova creació
Activitat de caràcter tranversal

Durada: 120 minuts
Nivell: ESO i Apropa Cultura
Preu/grup: 80 €

^ NOU! De l’explorador al filòsof

Hi ha moltes maneres d'explorar i, visitant el museu i les seves col•leccions, en podreu descobrir algunes. I és que aquí teniu tot un món per descobrir i una pila de preguntes per fer-vos. Com ens ho fem, els éssers humans, per viure? Què sabem del món i com el podem conèixer? En què creiem? Com és que fem les coses que fem? Però si tots som humans, per què fem les coses de manera tan diferent? Si teniu curiositat per saber la resposta a aquestes preguntes, penseu que les vostres ganes de saber són el motor del coneixement. Perquè, de fet, tots som antropòlegs en potència!

Visita comentada
Activitat de caràcter tranversal
Activitat de nova creació

Durada: 90 minuts
Nivell: ESO, batxillerat, universitaris i adults.
Preu/grup: 65 €

^ Les cares de Barcelona

Mireu-vos la ciutat alliberant-vos de les imatges que coneixeu i projecteu-hi una mirada nova. És el que us proposa aquesta exposició, dedicada a les moltes cares de la nostra ciutat. La gent que hi viu, els missatges que emet la nostra urbs, les festes que s'hi organitzen, els carrers i edificis que la formen... A partir d'aquests elements, esteu convidats a repensar, des de perspectives noves, la ciutat on viviu.

Visita comentada
Exposició temporal

Durada: 60 minuts
Nivell: ESO, batxillerat, universitaris i adults
Preu/grup: 60 €

^ Sentir l’objecte

Els objectes del Museu Etnològic es deixen tocar, escoltar, acaronar, percudir o sentir. Potser formen part de la vostra vida quotidiana o potser són propis de temps passats i us expliquen una història sobre la cultura on viviu i la manera com s'ha transformat en els últims temps. Una activitat per experimentar i viure!

Taller d’experimentació
Activitat de caràcter tranversal

Durada: 90 minuts
Nivell: Activitat Apropa Cultura
Preu/grup: 80 €